top of page
Combine Harvester on Field

Cropio Eesti

Digitaalne farmi haldus

Kaugseire ja tehnoloogiline innovatsioon      põllumajandustootja kasutuses

- Tänapäevane põlluharimine - 
Lai valik Cropio teenuseid ja töövahendid tootjate käsutuses

Satelliitseire

Sateliitseire toimib järjepidevalt, uut infot kõigile kasutajatele tekib 3-4x nädalas tuvastamaks taimestiku NDVI rohemassi muutusi, lämmastiku puudujääke, liigvett eri põlluosades, erinevaid haigustekitajaid, teostatud põllutööde piirides püsimist, vaegtöid jt erinevaid kõrvalekaldeid.
Saadaval on automaatteavitused sh kasutaja seadistatud teavitused. Lämmastiku puudujäägi seire.

Telemeetria

Telemeetria ja GPS võimaluste kasutamine on võimaluseks omada reaalajas ülevaadet kõigi masinate ja tehtavate tööde üle. Kasutajad saavad luua individuaalseid automaatseid teavitusi väga mitmetes tööprotsessides lihtsustamaks  ülevaadet ning hoidmaks kokku tööaega teiste prioriteetsete tegevuste tarvis

Põllutööde progress

Põllutööde progress on ülevaade mida tootja saab jälgida väga erinevas võtmes. On progress rohemassi arengus mida toetb sateliitseire, on põllutööde progress mida toetab telemeetria ja on progress mida saab hinnata nii sisendite plaanide kui teostatud tööde lõikes

Mullastik

Mulla niiskuse kuvamine kolmes pinnase kihis sateiitseire meetodil, mullaproovide registreerimine ja kavandamine. Mullaproovide kasutamine on võimalik ka täppsipõllumajanduse põhimõtteid kasutades.

Vaatlusaruanded ja seire

Võimaldab koostada vaatlusülesandeid, neid planeerida ja täita ning pakub hulgaliselt tugimaterjali kõrvalekalletele tähelepanu juhtimiseks ka kaugseire abil.

Täpne ilma- ja sademeteinfo

Cropio kasutajate jaoks on saadaval nii päeva kui nädala prognoos, pidevalt uuenevad andmed nii ametlikest kui ka jagatud era ilmajaamadest üle Eesti. Samuti saavad kasutajad lisada enda ilmajaamasid kasutuskeskkonda.

Päevaplaan ja agrotegevused

Päevaplaan ja agrotegevused loovad igale tootjale põlluraamatu ja tervikliku tegevuste ajaloo. Samuti võimaldab see igal hetkel soovitud päeva tegevuste juurde tagasi pöörduda - olgu siis kontrolliks v infoks, et väärtuslik info oleks turvaliselt hoitud.

Registrid

Registrid ja nende haldamine on suurepäraseks võimaluseks hallata  kvaliteetselt suuremahulisi andmeid kaasaegsel viisil ja seda nii välistest allikates kui kasutajate poolt sisestatuna.

Kasutatavad registrid hõlmavad  nii  maainfot ja lepingute haldust (liidestatud on  Maa-ameti katastri info),  samuti saab hallata masinaid, töövahendeid, taimekaitse sisendeid ning väetisi.  

Saagikusprognoos

Prognoos tekib neli nädalat peale taimestiku tärkamist ja uueneb iganädalaselt andes numbrilist ja visuaalset infot tõlgendamaks puudujääke kasvutsükli kestel. Proognoos kasutab suurt hulka võrldlusandmeid, mis lisab prognoosimsiele usalduväärsust.

Saagi monitoorimine

Prognoos tekib neli nädalat pärast taimestiku tärkamist ja uueneb iganädalaselt andes numbrilist ja visuaalset infot puudujääkide kohta. Prognoos kasutab suurt hulka võrdlusandmeid, mis lisavad prognoosimisele usaldusväärsust.

Põllu ja tegevuste terviklik ajalugu

Kõik kasutajate andmed on arhiveeritud ning kasutaja jaoks alati kättesaadavad. Samuti on programmis saadaval kuni 10 aastat satelliitseire ajalugu, samuti info taimestiku, mulla niiskuse ja sademete kohta.

Telemeetria ja mobiilsed lahendused

Screenshot 2021-01-10 at 15.08.45.png
Mobiil.png

Mobiilirakendused

Agrotegevused, kaardirakendused, põldude seire, telemeetria ja viljaveo kontrolli rakendused

Cropio mobiilirakendused on loodud, et võimaldada ülevaade kogu infost kohapeal, et teostada ja fikseerida vaatlusaruandeid ja jälgida kogu operatiivset tööd reaalajas Telemeetria mobiili rakenduse abil, sealhulgas töö protsessi ja nõuetele vastavust, masina tootlikust ja liikumist ja laiemalt kogu logistikat.

 

Rakenduse saab seadistada automaatseid teateid saatma sh ilma plaanita töötamise, signaali puudumise, töökiiruse, asukoha kontrolli ja kokkuleppelise töötsooni kohta.

Täname! Oleme Teie info kätte saanud!

Tekkis küsimusi, soovite lisainfot?

 

Hindame Teie võimalusi koos - TASUTA DEMO kokkuleppimiseks võtke palun ühendust täites alljärgnev eelinfo

+372 502 2577

  • Facebook
bottom of page