top of page

Acerca de

Cropio tervikteenus sisaldab kogu pakutavat funktsionaalsust 
     -teenuse hind tuleneb hallatava maa suurusest-
NB! Teenus annab suure efektiivsuse tõusu tootjatele kelle haritava maa hulk >500HA kuid seonduvalt väiksemate klientide järsult suurenenud huvist avasime teenuse ka väiketootjatele,  et Cropio täisfunktsionaalsusest osa saada
*Hinnapakettide koostamisel lähtusime statistikaameti  põllumajandusmaa suurusklassi jaotusest

UUS! Põllumajandustootja / 100-300ha

"Väiketootja

konto"

1,8 €/ha

aastas

"Väiketootja" kasutajakonto paketi  oleme avanud eesmärgiga pakkuda Cropio  suurepärast funktsionaasust ka väiksema kasvupinnaga väiketootjatele! 

Konto võimaldab kasutada  kogu Cropio funktsionaalsust ja töövahendeid sh kogu põlluhaldust, sateliit-seiret ja telemeetria rakendusi. GPS liidestused on tehtud pea kõigi enamlevinud teenusepakkujatega ja need on arusaadavalt hinnastatud vastavalt kasutaja enda lepingutele teenusepakkujatega. 

Teenuse sisu on  n.ö  "kasvu-Inkubaator" kus tootja saab juba kasutada Cropio töövahendeid, korrastada oma erinevates allikates leiduvate andmete sisu ja koguda ajalugu.

 

Kasvupinna suurenedes saab liikuda automaatselt järgmiste mahutasemete suunas ilma täiendavaid ülemineku ebamugavusi  kogemata - lihtsalt mahu kasvades suureneb ka efektiivsus andmete kasutamisel.

* Esmakordsel liitumisel lisandub ainult sellele hinnapaketile konto esmaseadistamise ja algandmete töötlemise teenustasu 50€. Hilisemalt jääb kehtima  vaid hektaritasu.

*Cropio Eest  hinnastab  GPS kontrolleriga masina vaid ja ainult siis kui soovitakse kasutada programmi telemeetria töövahendeid ja analüütikat (1,8€ / masin / kuu)

*Hektarite mahusamm teenuse tellimisel on 50ha. 

UUS! Põllumajandustootja / 300-500ha

"Kasvukonto"

1.8€/ha

aastas

"Kasvukonto" kasutajakonto oleme avanud  eesmärgiga pakkuda Cropio  suurepärast funktsonaasust ettevõtte kasvufaasis väiketootjatele! 

Konto võimaldab kasutada  kogu Cropio funktsionaalsust ja töövahendeid sh kogu põlluhaldust, sateliit-seiret ja telemeetria rakendusi. GPS liidestused on tehtud pea kõigi enamlevinud teenusepakkujatega ja need on hinnastatud vastavalt kasutaja enda lepingutele teenusepakkujatega. 

Sellise suurusjärgu väiketootja on  juba reeglina   kogenud väiketootja, kes on huvitatud ja suuteline  kasutama erinevaid Cropio töövahendeid ja soovib rakendada ka täppispõllumajanduse põhimõtteid  efektiivsuse tõstmisel, soovib hoida ja hallata oma andmete sisu ja ajalugu.

 

Kasvupinna suurenedes saab tootja liikuda automaatselt järgmiste mahutasemete suunas ilma täiendavaid ülemineku ebamugavusi  kogemata - lihtsalt mahu kasvades suureneb ka efektiivsus andmete kasutamisel.

 

*Cropio Eesti hinnastab  GPS kontrolleriga masina vaid ja ainult siis kui soovitakse kasutada programmi telemeetria töövahendeid ja analüütikat (1,8€ / masin / kuu)

*Hektarite mahusamm teenuse tellimisel on 50ha. 

Põllumajandustootja / 500-1000ha

"Põhikonto"

1.8€/ha

aastas

"Põhikonto" on täisfunktsionaalne kasutajakonto koos kõigi sisuliste ja administratiivsete võimalustega sh enda ettevõtte piiramatu kasutajate loomine, enda sisuliste teemakategooriate ja klassifikatsioonide loomise ning  kogu Cropio funktsionaalsusega!  

 

GPS liidestused on tehtud pea kõigi enamlevinud teenusepakkujatega ja need on hinnastatud vastavalt kasutaja enda lepingutele teenusepakkujatega. 

Alustamine ei ole keerukas. Algseaded teostab Cropio Eesti (sh PRIA põldude ja kultuuride import, soovi korral ka Põllumajandusuuringute keskuse (v alternatiivsete) mullaproovide import ja loomulikult esmane kasutajakoolitus ettevõttes ja online kasutajatugi  mis on liitujale tasuta.

*Cropio Eesti hinnastab  GPS kontrolleriga masina vaid ja ainult siis kui soovitakse kasutada programmi telemeetria töövahendeid ja analüütikat (1,8€ / masin / kuu)

*Hektarite mahusamm teenuse tellimisel ja muutmisel on 50ha. 

*Ühiselt hallatavad ettevõtted on lisatasuta ning programmi kasutajate hulk Teie ettevõttes ei ole piiratud.

 

NB! Soovi korral saab kokku leppida DEMO perioodi mille käigus toimub personaalne nõustamine mis on ühtlasi liitujale tasuta

Põllumajandustootja / 1000-5000ha

"Suur konto"

1.65€/ha

aastas

"Suur konto" on sarnaselt põhikontole täisfunktsionaalne kasutajakonto koos kõigi sisuliste ja administratiivsete võimalustega sh enda ettevõtte piiramatu kasutajate loomine, enda sisuliste teemakategooriate ja klassifikatsioonide loomise ning  kogu Cropio funktisonaalsusega kuid on lähtuvalt suuremast mahust soodsam! 

GPS liidestused on tehtud pea kõigi enamlevinud teenusepakkujatega ja need on hinnastatud vastavalt kasutaja enda lepingutele teenusepakkujatega. 

Alustamine ei ole keerukas. Algseaded teostab Cropio Eesti (sh PRIA põldude ja kultuuride import, soovi korral ka Põllumajandusuuringute keskuse (v alternatiivsete) mullaproovide import ja loomulikult esmane kasutajakoolitus ettevõttes ja online kasutajatugi  on liitujale tasuta

*Cropio Eesti hinnastab  GPS kontrolleriga masina vaid ja ainult siis kui soovitakse kasutada programmi telemeetria töövahendeid ja analüütikat (1,8€ / masin / kuu)

*Hektarite mahusamm teenuse tellimisel ja muutmisel on 50ha. 

*Ühiselt hallatavad ettevõtted on lisatasuta ning programmi kasutajate hulk Teie ettevõttes ei ole piiratud.

NB! Soovi korral saab kokku leppida DEMO perioodi mille käigus toimub personaalne nõustamine mis on ühtlasi liitujale tasuta

Tekkis huvi ja soovite detailsemat infot?  Olete oodatud kontakteeruma

Täname! Oleme Teie info kätte saanud!

bottom of page