top of page

Tehnoloogia ja innovatsioon

Teaduslike teadmiste rakendamine praktiliste probleemide lahendamiseks

NDVI rohemassi indeks

 

Identifitseerib klorofülli taseme vaadeldavas taimestikus ja kirjeldab seeläbi muutusi taime kasvutsüklis

NDVI - normaliseeritud vegetatsiooni erinevuste tuvastamise indeks taimestikus  on indikaator, mida kasutatakse taimestiku biomassi arengu hindamiseks ja analüüsimiseks. Taimede rohelised lehed neelavad nähtavaid punaseid laineid ja peegeldavad laineid infrapuna lähedases spektris.

Mida suurem on taimede lehtede pind, seda suurem on klorofülli toime lehtedel, seda tugevamad on taimed, mis neelavad punast valgust, mis neile langeb (ja vähem peegeldavad seda tagasi).

 

Indeks arvutatakse kui erinevus infrapuna (NIR) ja punase (RED) spektriosa  peegeldusväärtuste vahel, jagatuna nende summaga: NDVI = (NIR-RED) / (NIR + RED).

NDVI.png
Mulla_niiskus_edited.jpg

Mullastiku niiskus

Cropio võimaldab kuvada mullastiku niiskust kolmes erinevas pinnasekihis ja  lisaks ka pinnase temperatuuri maapinnal ning teeb seda kõikide põldude kaupa.

 

Mudel kasutab selleks 4 erineva satelliidi andmed sh andmed tehisavaradarilt ja ilmastiku satelliitidelt eesmärgiga kalkuleerida mulla niiskus 3-s eri pinnasekihis (0-7;7-28 ja 28-100cm)

Satelliidid kasutavad selleks pinnase mikrolaine skaneerimise meetodit ja saavutab sama täpsusklassi kõigis 3-s pinnasekihis igapäevaselt.

Vaadeldava piksli suurus on olenevalt radarist 1-10KM.

Liitreaalsus

Liitreaalsus on innovaatiline võimalus mobiilsete vahenditega  ligipääsuks põlluandmetele ka siis kui põllu nimi ei ole meeles, asukoht ei ole täpselt teada ja andmetele ligipääs tavavahenditega on raskendatud. Tuleb vaid telefoni kaamera suunata soovitud objekti suunas ning taustandmed ja põldude valik ilmuvad ilma ühtegi päringut tegemata Teie jaoks automaatselt nähtavale. Valides visuaalselt soovitud objekti, tuuakse kogu taustinfo automaatselt Teie mobiiltelefoni.

2_edited.jpg
bottom of page